> Siapa Diri Anda Sebenarnya?

Monday, April 17, 2006

Pengetahuan tentang diri akan kita ketahui sejauh mana kemampuan diri kita dan sejauh mana keterbatasan diri kita. Dengan mengetahui diri kita, kita akan tahu tugas utama kita, tujuan hidup kita sebenarnya sehingga visi yang kita rumuskan tidak menyimpang pada tugas dan tujuan hidup ini.

Siapa sebenarnya diri kita?


"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)." Q 32:7-8

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Q 15:28

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur." Q 32:9

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Q 15:29

Selain itu manusia dianugerahkan dengan hati, akal, dan jasad. Inilah kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Ketiga-tiga kelebihan ini dimiliki oleh semua manusia. Tetapi tidak semua manusia mampu menggunakan sepenuhnya ketiga-tiga kelebihan tersebut. Orang yang beriman semestinya mampu menggunakan kelebihan itu kerana ia merupakan perintah dan kewajiban bagi muslim.

Kelebihan akal dapat dikembangkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan kelebihan hati dapat menjadikan hati lebih tenang dan tentram. Keleihan jasad pula dapat dikembangkan kepada keperluan manusia seperti aspek kesihatan dan kesejahteraan. Kelebihan dan kemuliaan manusia ini disediakan untuk menjalankan amanah beribadah dan menjalankan fungsi khalifah di muka bumi. Peranan dan tugas yang dilakukan ini akan mendapatkan balasan yang sesuai.

Dengan memiliki hati maka manusia dapat membentuk kemahuan/keputusan bersumber dari keyakinan (Q. 75:14, 17:36). Dengan hati manusia menjadi punya kehendak (Q. 18:29) dan dengan hati manusia boleh bebas memilih (Q.90:10). Dengan akal manusia mampu membentuk pengetahuan dan dengan jasad manusia dapat beramal (Q. 17:36, 67:10, 9:105).

Kelebihan yang diberikan kepada manusia akan berjalan dan tersalurkan dengan baik apabila mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Segala potensi pada manusia diperuntukaan dan disediakan oleh Allah agar manusia dapat menjalankan ibadah dan melaksanakan fungsi khalifah.

Menjalankan ibadah adalah amanah dari Allah yang dapat membuat kita mendapatkan kedudukan mulia di sisi-Nya. Dengan ibadah kita menjadi kuat dan dapat menegakkan keadilan dan kedamaian di dunia. Dengan ibadah pula kita akan mendapatkan kedudukan khalifah yang Allah sediakan kepada umat-Nya yang beribadah dan berdakwah.

Dengan kelebihan yang disebutkan, manusia dikehendaki mampu menjalankan misi khalifah yang telah diamanahkan oleh Allah walaupun makhluk lain enggan menerima ibadah tersebut. Begitu pula dengan kebaikan yang dioptimumkannya maka manusia mampu menjalankan ibadahnya dengan baik. Mukmin yang baik ialah mukmin yang mampu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh." Q 33:72

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Q 51:56

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Q 2:31

Tentukan visi Anda

Pejamkan mata Anda, resapi tugas serta kemampuan anda, kemudian bayangkan gambaran diri anda di masa depan yang sesuai dengan kemampuan tersebut dan tujuan hidup anda sebenarnya. Jika anda sudah punya gambaran tersebut, itulah visi anda!

Ayat Kaki Ruang 1.11

BLOG INI HALAL DIBACA, TANPA ADA UNSUR HASUTAN SERTA ADU DOMBA. JUGA TIADA BERRBAU PERKAUMAN MELAINKAN BERKAITAN KAUM ADAM DAN HAWA. MENCARI YANG HALAL ITU FARDHU - BACALAH TANPA WAS-WAS!

Ayat Kaki Ruang 2.11

"Don't walk in front of me, I may not follow
Don't walk behind me, I may not lead
Just walk beside me and be my friend."

Ayat Kaki Ruang 3.11

JAP EKK... TAK SEMPAT NAK TAMBAH PAPE LAGI. NANTI AKU LAPANG-LAPANG AKU BUBUH LA APA YANG PATUT.

  © Blogger template Leaving by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP